Lungfunktionstest

Allmänt

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur lungorna fungerar. Du kan få göra det om läkaren misstänker att du har till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Lungfunktionstest går att göra på flera olika sätt men de vanligaste metoderna kallas PEF-mätning och spirometri. Båda undersökningarna kan du göra på de flesta vårdcentraler.

Förberedelser

Timmarna före en undersökning bör du låta bli att röka. Ibland vill läkaren att du undviker vissa läkemedel före undersökningen, framför allt luftrörsvidgande mediciner, eftersom de kan påverka resultatet.

Hur går undersökningen till?

Den enklaste undersökningen görs med en så kallad PEF-mätare. PEF är en förkortning för Peak Expiratory Flow, vilket betyder maximalt luftflöde under utandning. När du mäter ditt PEF-värde blåser du så kraftigt som möjligt i ett rör som leder in i en mätare. En fördel med PEF-mätaren är att den är så enkel att använda att du kan låna hem den. Då kan du själv göra flera mätningar och läkaren kan se om lungornas funktion varierar under dygnet. Du kan också köpa en egen PEF-mätare på ett apotek.

Vid spirometri används en mer avancerad utrustning som ger mer information än en PEF-mätare. Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft som du blåser ut.

Ofta får du även göra ett så kallat reversibilitetstest. Det betyder att du får andas in luftrörsvidgande medicin och därefter göra undersökningen igen efter cirka 15 minuter för att se om resultatet blir annorlunda.

Hur mår jag efteråt?

Undersökningarna kan vara en aning fysiskt ansträngande. Ibland kan den luftrörsvidgande medicinen ge lite hjärtklappning men det är inte farligt och brukar snabbt gå över.

Senast uppdaterad:
2016-09-29
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Torbjörn Gustafson, läkare, specialist i lungsjukdomar, Skellefteå lasarett

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden