Allergisk astma: symtom och behandling

Svårt att andas. Ett pipande, väsande ljud när du andas in. Hosta som inte ger med sig. En av tio lider av astma i Sverige. Är du en av dem? Oavsett om du är drabbad av allergisk astma eller en annan typ av astma, finns behandling som minskar eller tar bort besvären. Vi på Apoteksgruppen lär dig mer om vad du själv kan göra för att förebygga och lindra astmatiska besvär.

Vad är astma?

Astma är en sjukdom i luftvägarna som beror på att det har blivit en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor. Inflammationen gör att luftrören svullnar och det blir svårt för luften att ta sig till och från lungorna. Vid ett astmaanfall svullnar luftrören, muskulaturen kring luftrören dras ihop och det bildas ett segt slem som gör det svårt att andas. Det är också vanligt att drabbas av hosta.

Orsaken till astma är fortfarande oklar, men studier visar att gener och miljö påverkar. Risken att drabbas av astma ökar om du har nära släktingar med astmatiska besvär. Det finns också ett samband mellan allergi och astma, en pollenallergiker kan få astma av att utsättas för pollen. Även födoämnesallergi kan ge luftrörsbesvär. Rök, kall luft, damm, kemikalier och dofter kan också orsaka astma.

Symtom på astma

De vanligaste symtomen på astma är:

 • Svårt att andas
 • Pipande, väsnade andning
 • Långvarig hosta vid förkylning
 • Långvarig hosta utan rimlig förklaring
 • Tung andning och hosta vid ansträngning

Olika typer av astma som drabbar barn och vuxna

Astma brukar delas upp i två grupper: allergisk astma och icke-allergisk astma. För barn är det vanligast att allergi orsakar astma, medan vuxnas astmatiska besvär ofta beror på andra faktorer än allergi.

Allergisk astma

Pollenallergi hos barn kan orsaka allergisk astma precis som pälsdjur eller kvalster. Allergi och astma hör ofta ihop ー bland skolbarn har nästan alla som lider av astma även någon form av allergi. Bland barn är det också vanligt att ha blandad astma som är en typ av allergisk astma. Då får barnet även luftvägsbesvär vid förkylningar.

Förkylningsastma

Om ditt barn får svårt att andas, drabbas av hosta och får pipande andning, kan det bero på förkylningsastma. Förkylningsastma innebär att barnet får besvär vid förkylning eller infektion i luftvägarna, men aldrig annars. Den här typen av astma visar sig ofta tidigt, redan när barnet är omkring 1 år. Förkylningsastma växer vanligtvis bort i 6-7-årsåldern. Dock kan vuxna också drabbas av astma vid förkylningar.

Ansträngningsastma

Att ha ansträngningsastma är vanligt. När du tränar eller motionerar, andas du ofta genom munnen vilket gör att kall, torr luft irriterar luftrören och gör att de dras ihop. Barn med astma kan även få ansträngningsastma om de leker. Med rätt behandling kan barn och vuxna leka och idrotta i stort sett precis som tidigare.

Läkemedel som behandlar astma

Med rätt läkemedel minskar eller försvinner besvären. För att få bukt med astma krävs ofta mediciner från olika läkemedelsgrupper. Det är till exempel vanligt att kombinera en behandling av kortison och luftrörsvidgande. Kortison dämpar inflammationen och luftrörsvidgande läkemedel hjälper musklerna i luftrören att slappna av.

Antileukotriener är en annan typ av läkemedel som förhindrar inflammationer i luftrören och ska tas dagligen i förebyggande syfte.

Vid förkylningsastma tas medicinen under de dagar som besvären pågår, men de kan även användas i förebyggande syfte.

Vid ansträngningsastma är det viktigt att värma upp innan träningen och att eventuellt ta luftrörsvidgande medicin i förebyggande syfte.

Allergivaccination är en behandlingsform för svår astma som beror på allergi. Då får du eller ditt barn ta tabletter eller sprutor under flera års tid för att minska känsligheten för allergin, det gör det också lättare att behandla astman.

Det här kan du göra själv

Det finns vissa sätt att förebygga besvär från exempelvis allergisk astma.

 • Försök att undvika rök. Rökiga miljöer skadar lungorna och ökar besvären av astman
 • Se till att hemmet är bra ventilerat och att eventuella fuktskador åtgärdas
 • Undvik det du är allergisk mot. Är du exempelvis allergisk mot pollen kan du prova att vädra hemmet på kvällen eller natten eftersom pollenhalten är lägre då.
 • Undvik att ta läkemedel mot smärta som innehåller acetylsalicylsyra eller antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.
 • Mät din lungfuktion med en PEF-mätare. Finns ofta att låna på vårdcentralen
 • Rör på dig