Zonnic Pepparmint

Munhålespray 1 mg/spray, 400 dos(er)

Köp 399 kr

Jämförelsepris: 1 kr/dos

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Munspray som snabbt lindrar och hjälper om du vill försöka sluta röka. Underlättar rökminskningen hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka genom att tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

  • Niconovum
  • För vuxna över 18 år
  • Använd inte vid svåra hjärtsjukdomar eller vid nylig hjärtinfarkt eller nyligt slaganfall
  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn
  • Nikotinläkemedel kan köpas receptfritt av dig som är över 18 år. Du får inte köpa till minderårig.

Kategori:

sluta röka

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se