Orimox

Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos, 140 dos(er)

Köp 199,70 kr

Jämförelsepris: 1,43 kr/dos

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Orimox används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

  • Mometasonfuroat
  • För vuxna över 18 år
  • Endast till barn på ordination av läkare

Kategori:

allergi

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se