Kampanjprodukt

NiQuitin Clear

Depotplåster 14 mg/24 timmar, 14 styck

Köp 299 kr

Jämförelsepris: 21,36 kr/st

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Depotplåster med nikotion som hjälp mot abstinensbesvär i samband med rökavvänjning. Frigör en jämn mängd nikotin via huden under 24 timmar.

  • Nikotin
  • Rökavvänjning
  • Från 18 år
  • Bör ej användas under längre tid än 10 veckor i följd
  • Nikotinläkemedel kan köpas receptfritt av dig som är över 18 år. Du får inte köpa till minderårig.

Kategori:

sluta röka

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se