Nipaxon®

Oral suspension 5 mg/ml, 100 milliliter

Köp 105 kr

Jämförelsepris: 1050 kr/l

Maxantal per beställning: 3

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Används vid tillfällig, kortvarig rethosta. Dämpar hostreflexen.

  • Noskapin
  • Bör tas mellan måltiderna
  • Från 4 år

Kategori:

förkylning

Nyckelord:

förkyld

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se