Milbemax vet. för katter

Filmdragerad tablett , 4 styck

Köp

Finns ej tillgänglig i e-handeln

Jämförelsepris: 58,75 kr/st

Mer om produkten

Avmaskningstabletter för katter. Används mot bl a bandmask, rundmask, spolmask och dvärgbandmask. Engångsdos som ges i samband med eller efter foderintag. För rätt dosering bör katten vägas noggrant innan behandlingen påbörjas.

  • Milbemycinoxim och prazikvantel
  • För katter som väger över 2 kg

Kategori:

avmaskning djur

Nyckelord:

djur

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se