Milbemax vet. för hundar

Tablett , 4 styck

Köp

Finns ej tillgänglig i e-handeln

Jämförelsepris: 67,25 kr/st

Mer om produkten

Avmaskningstabletter för hundar. Används mot bl a bandmask, rundmask, spolmask och dvärgbandmask. Engångsdos som ges i samband med eller efter foderintag. För rätt dosering bör hunden vägas noggrant innan behandlingen påbörjas.

  • Milbemycinoxim och prazikvantel
  • För hundar som väger över 5 kg

Kategori:

avmaskning djur

Nyckelord:

djur

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se