Melatan

Tablett 3 mg, 1 x 10 tablett(er)

Köp 105 kr

Jämförelsepris: 10,5 kr/st

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Läkemedel vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år, främst vid flygning över minst 5 tidszoner. Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 4 dagar.

  • Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år
  • Bör inte tas vid graviditet och amning
  • Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se