Lomudal®

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml, 5 milliliter

Köp 59 kr

Jämförelsepris: 59 kr/förp

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Lindrar allergiska ögonbesvär som rodnad, klåda, sveda och ökat tårflöde. Ögondropparna kan även tas förebyggande.

  • Natriumkromoglikat
  • Vuxna och barn

Kategori:

allergi

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se