Lecrolyn

Ögondroppar, lösning 40 mg/ml, 5 milliliter

Köp 95 kr

Jämförelsepris: 95 kr/förp

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Ögondroppar för behandling av allergiska besvär som t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde, orsakade av pollen. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen. Kan missfärga mjuka kontaktlinser.

  • Kromoglicinsyra
  • 1û2 droppar i vardera ögat 2 gånger om dagen för vuxna och barn
  • Kan missfärga mjuka kontaktlinser

Kategori:

allergi

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se