Ibumetin®

Ibumetin®

Gel 5 %, 50 gram

Köp 59 kr

Jämförelsepris: 1180 kr/kg

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Används vid behandling av lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, t ex vid sportskador.

  • Ibuprofen
  • Utvärtes
  • Behandlingstiden bör inte vara mer än 7 dagar
  • Från 16 år

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se