Flubenol® vet.

Oral pasta 44 mg/ml, 7,5 milliliter

Köp 90 kr

Jämförelsepris: 90 kr/st

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Flubenol är ett avmaskningmedel för hundar och katter mot spolmask, bandmask, hakmask och piskmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

  • Avmaskning för hund och katt
  • Förfylld spruta med pasta

Kategori:

avmaskning djur

Nyckelord:

djur

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se