Diklofenak Apofri

Gel 23,2 mg/g, 50 gram

Köp

Finns ej tillgänglig i e-handeln

Jämförelsepris: 1994 kr/kg

Mer om produkten

Gel vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t ex sportsskador.

  • För vuxna och barn över 14 år
  • Tvätta händerna efter användning
  • Tom tub återlämnas till apotek för destruktion

Kategori:

värk & feber

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se