Diklofenak Apofri

Gel 11,6 mg/g, 100 gram

Köp 109,70 kr

Jämförelsepris: 1097 kr/kg

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Gel vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t ex sportsskador.

  • För vuxna och barn över 14 år
  • Tvätta händerna efter användning
  • Tom tub återlämnas till apotek för destruktion

Kategori:

värk & feber

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se