Bertolix

Munhålespray, lösning 3 mg/ml, 150 puff(ar)

Köp 219 kr

Jämförelsepris: 219 kr/st

Maxantal per beställning: 3

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Används av vuxna för korttidsbehandling av symtom vid inflammation i munhåla och svalg (smärta, rodnad, svullnad) eller irritation i slemhinnorna i munnen eller halsen.

  • Benzydamin
  • Kontakta läkare om dina symtom inte blir bättre, du mår sämre efter tre dagar eller om du får feber eller andra symtom.
  • Behandlingen ska inte överskrida sju dagar
  • Undvik kontakt med ögonen
  • Från 18 år

Kategori:

förkylning

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se