Atrovent® Nasal

Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos, 180 dos(er)

Köp 129 kr

Jämförelsepris: 0,72 kr/dos

Leveranstid 1-3 dagar, Leveransvillkor

Mer om produkten

Används för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig. Använd inte Atrovent Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Ipratropiumbromid
  • För vuxna från 18 år

Kategori:

allergi

Produktinnehåll

Receptfritt läkemedel

Läs hela bipacksedeln på fass.se