Sex och lust genom livet

Lusten till sex är något mycket individuellt som påverkas av hur du mår och vad som händer i ditt liv. Den kan vara stark, svag, positiv eller negativ av olika skäl. Under ett liv går de flesta av oss igenom många faser med mer eller mindre lust och sex.

Läs hela rådgivningsartikeln "Sex och lust genom livet"