Är du redo?

Motivation är den viktigaste faktorn för att lyckas sluta med nikotin. Fråga därför dig själv: Varför röker/snusar jag? Påminn dig själv om varför du vill sluta. En del kan sluta tvärt och upplever inga besvär. Men många får abstinensbesvär den första tiden och behöver hjälp av exempelvis nikotinläkemedel. Ta hjälp! Rådfråga personalen på Apoteksgruppen så hjälper de dig rätt.

Fler tips hittar du i rådgivningsartikeln "Sluta röka"