Välvald - apotekens krav på ansvarsfull läkemedels-tillverkning

Välvald är en världsunik guide till de receptfria läkemedel som tillverkas mer ansvarsfullt och vars företag är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete. Loggan finns i anslutning till de produkter som efterlever uppsatta kriterier på landets alla apotek. Initiativet är ett branschgemensamt arbete och administreras av Sveriges Apoteksförening.

 

 

Kraven för Välvald år 2023 

  • Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI* som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin.
  • Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.
  • Uppvisa dokumentation som visar att krav om ansvarsfull tillverkning ställts för ett representativt urval av produkter.

Undantag: produkter som innehåller diklofenak undantas från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

Kraven för Välvald kommer att skärpas allt eftersom, för att nå målet om en mer hållbar läkemedelsproduktion. Tillsammans kan vi visa läkemedelsföretagen att vi vill se ökad transparens gällande deras miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs mer om Välvald på https://www.sverigesapoteksforening.se/

Följande företag uppfyller kraven 2023:

Apofri, AstraZeneca, Bayer, BGP Products, Evolan, GlaxoSmithKline, McNeil, Meda, Maylan, Novo Nordisk, Orion Pharma, Reckitt Benckiser, Sandoz, Sanofi och Takeda.

 *Pharmaceutical Supply Chain Initiative