Styrelse

Presentation av Apoteksgruppens styrelse.

Styrelsens ordförande:

Gunilla Rittgård

Styrelseledamot sedan 2015 och styrelsens ordförande sedan april 2017. Född 1960.
Vd för Mediq Sverige.
Tidigare befattning: Vd för STS Student Travel Schools AB. Vd för Fazer Food Services AB. Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport. Vd för Coor Service Management Production AB (tidigare Celero Support AB) samt olika ledande befattningar såsom olika vd poster inom Gate Gourmet Group (tidigare SAS Service Partner).
Utbildning: Civilekonom samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän.

Ledamöter:

Peder Larsson

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1957.
Styrelseuppdrag och egen konsultverksamhet.
Tidigare befattningar: Vd ICA Sverige. Vd Cervera och Vd Hemtex.
Utbildning: Gymnasium, detaljhandelsutbildningar.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande KJB Holding AB, Jula AB och G&K Blanks Fastigheter AB. Styrelseledamot Arvid Nordquist HAB.

Annema Paus

Styrelseledamot sedan 2014. Född 1955.
Operativ chef funktion Hälsoprofessioner Karolinska Universitetssjukhuset.
Tidigare befattningar: Vd för Apoteket Farmaci AB. Olika ledande befattningar inom Apoteket AB och medlem av koncernledningen i 12 år. Sverigechef för Cyanamid Nordiska AB - Lederle respektive Wyeth Lederle Nordiska AB.
Utbildning: Apotekare
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och vice ordförande i AB Solom, Sollentuna kommun.

Satish Sen

Styrelseledamot sedan 2014. Född 1957.
Egen konsultverksamhet.
Tidigare befattningar: Vd för Alm&Co&Hjärtsjö respektive Senior Work Sverige AB. Vd och marknadschef på Swebus Express. Marknads- resp Affärsutvecklingschef på Unilever & Kronfågel.
Utbildning: Civilekonom
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fitness Brands Nordic AB och Metator VVS Konsult AB. Lärare vid Västsvenska Handelskammaren. Grundare ServiceScore.​​​​​

Richard Reinius

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1967.
Bolagsförvaltare, Näringsdepartementet.
Tidigare befattning: Bolagsanalytiker Näringsdepartementet, Kreditanalytiker och kreditchef Banque Indosuez (Stockholm), Aktieanalytiker CSFB (London).
Utbildning: Civilekonom.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Fouriertransform AB, AB Bostadsgaranti, RISE Research Institutes of Sweden AB.