FN-förbundets projekt Flicka

Jämställdhet är en mänsklig rättighet men verkligheten ser annorlunda ut. Hela 70 % av världens fattiga är flickor och kvinnor. Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp - fruktansvärda kränkningar som pågår på många håll i världen.

Diskriminering av flickor och unga kvinnor sårar inte bara de som drabbas, utan skadar hela samhället. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med projektet Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Projektet Flicka arbetar aktivt i Etiopien och har visat att det är möjligt att ändra skadliga sedvänjor genom att lokalt arbeta med dialog och nätverksbyggande. Du kan läsa mer om projektet på FN:s webbplats.

Vi på Apoteksgruppen har samarbetat med FN-förbundets projekt Flicka i flera år. Projeketet syftar till att stärka flickors rättigheter och förhindra barnäktenskap och könsstympning. Att ha mens när man är könsstympad kan leda till fruktansvärda komplikationer i form av blodförgiftning och långvariga blödningar.

När du köper tampongerna Mens för 20:- så går 10:- till FN-förbundets projekt Flicka. Var med du också – för livet och underlivet!

Lägg till 5:-

Du kan även välja att lägga till 5:- i kassan när du handlar, pengarna går oavkortat till Flicka.

  • Sms:a FLICKA till 72 909 så skänker du 50 kr
  • Swisha valfritt gåvobelopp till 90 05 638
  • Ge din gåva via PG 90 05 63-8 och ange "Flicka"

Insamlade medel går till Svenska FN-förbundet och dess 90-konto.