FN-förbundets projekt Flicka

Jämställdhet är en mänsklig rättighet men verkligheten ser annorlunda ut. Hela 70 % av världens fattiga är flickor och kvinnor. Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp - fruktansvärda kränkningar som pågår på många håll i världen.

Diskriminering av flickor och unga kvinnor sårar inte bara de som drabbas, utan skadar hela samhället. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med projektet Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Projektet Flicka arbetar aktivt i Etiopien och har visat att det är möjligt att ändra skadliga sedvänjor genom att lokalt arbeta med dialog och nätverksbyggande. Du kan läsa mer om projektet på FN:s webbplats.

Vi på Apoteksgruppen är oerhört stolta över att vara en givande samarbetspartner till Flicka och över att kunna bidra till flickors och kvinnors ökade välbefinnande världen över.

"Hej! Vi har mens. En kampanj för livet och underlivet." är vårt sätt att lyfta Svenska FN-förbundets projekt Flicka och på så vis hjälpa kvinnor i världen att få ett bättre och hälsosammare liv. Att ha mens när man är könsstympad innebär ofta fruktansvärda komplikationer i form av inflammationer och långvariga blödningar. Kampanjen är en fortsättning på prisbelönta "Hej Snippan!" från 2015 som genererade drygt 600.000 kronor till Flicka, även den med underrubriken "En kampanj för livet och underlivet."

Köp tampongerna Mens för 20:- så går 10:- till FN-förbundets projekt Flicka. 

Du kan också sms:a FLICKA till 72 909 så skänker du 50 kr. Du kan även swisha valfritt gåvobelopp till 90 05 638. Eller ge din gåva via PG 90 05 63-8 och ange "Flicka". 

Insamlade medel går till Svenska FN-förbundet och dess 90-konto.