Farmacevter utan Gränser Sverige

Farmaceuter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. 

Farmaceuter utan Gränser Sverige startades år 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI). Det finns idag ett flertal nationella PSF/PwB-organisationer i världen.

2006 blev FuG medlem i svenska Forum Syd som organiserar ett större antal små och medelstora föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i låginkomstländer. Forum Syd har också Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning om utvecklingsarbete och organisationens generella syfte är att på olika sätt "stärka det civila samhället som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen".

Läs mer om och bli medlem i Farmaceuter utan Gränser på www.fug.se