Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser Sverige (FuG) är en ideell organisation som verkar för förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Deras mål är allas rätt till god läkemedelsbehandling. Vi på Apoteksgruppen är stolta medlemmar i Farmaceuter utan Gränser och ser deras arbete och vision som en mycket viktig del på vägen till god hälsa för alla.

Farmaceuter utan Gränser Sverige är en ideell organisation med människors lika värde, hållbar och långsiktig utveckling samt öppenhet som värdegrund. FuG startades 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI). Det finns idag ett flertal nationella PSF/PwB-organisationer i världen.

Deras uppdrag är att verka för kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel samt att påverka att läkemedelsfrågor prioriteras. Dom vill också öka medvetandet, kompetensen och engagemang samt skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt. Farmaceuter utan Gränser har flera projekt både i Sverige och internationellt.

FuG har 90-konto och är godkända av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer om och bli medlem i Farmaceuter utan Gränser på www.fug.se