Ledning

Apoteksgruppens ledningsgrupp består av:

Tony Johansson, VD

Ola Ebenhart, IT

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitet

Pär Lundberg, Sortiment och inköp

Sara Mohammar, HR

Anna Möller, Juridik

Malin Hammarström, Marknad

Erika Lindgren, Sälj och drift

Daniel Lindin, Affärsutveckling