Ledning

Apoteksgruppens ledningsgrupp består av:

Tony Johansson, VD

Ola Ebenhart, IT

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitet

Pär Lundberg, Sortiment och inköp

Sara Mohammar, HR

Malin Hammarström, Marknad

Erika Lindgren, Sälj och drift

Daniel Lindin, Affärsutveckling