Ledning

Apoteksgruppens ledningsgrupp består av:

Tony Johansson, VD

Ola Ebenhart, IT

Lena Karlsson, Personal

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitet

Maria Mårfält, Kommunikation

Eva Thorén Hultman, Sortiment och inköp

Håkan Jonsson, Marknad

  • Per Geber, Försäljning och etablering
  • Mathias Sandh, Ekonomi och medlem
  • Theresa Einarsson, Juridik (föräldraledig)
  • Anna Möller, Juridik