Ledning

Apoteksgruppens ledningsgrupp består av:

Sara Mohammar, VD

Ola Ebenhart, IT

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitet

Pär Lundberg, Sortiment och inköp

Anna Möller, Juridik

Malin Hammarström, Marknad

Erika Lindgren, Sälj och drift

Daniel Lindin, Affärsutveckling