Ledning

Apoteksgruppens ledningsgrupp består av:

Tony Johansson, VD

Ola Ebenhart, IT

Karin Benyamine, Personal

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitet

Maria Mårfält, Kommunikation

Eva Thorén Hultman, Sortiment och inköp

Per Geber, Marknad och Försäljning

Mathias Sandh, Ekonomi och medlem

Theresa Einarsson, Juridik