Användningsvägledning för läkemedel innehållande diklofenak för utvärtes bruk

Diklofenak påverkar miljön negativt, använd med eftertanke.

Instruktion

1. Applicera gelen enligt anvisning.

2. Torka av överbliven gel från händerna med ett absorberande papper (t.ex. hushållspapper) eller våtservett och tvätta sedan händerna för att undvika kontakt med mun och ögon, givetvis under förutsättning att det inte är händerna som ska behandlas. Pappret eller våtservetten ska kastas i papperskorgen efter användning.

3. Använd inga tätt sittande förband där gelen har applicerats.

4. Undvik exponering av solljus på behandlat område samt upp till 2 veckor efter avslutat behandling.

5. Läkemedelsbehållaren ska lämnas in på apotek där den sorteras som läkemedelsavfall. Detta gäller oavsett om behållaren är slut eller inte.

Varningar och försiktighet

Diklofenak ska inte användas av gravida under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av diklofenak vid graviditet och amning ska alltid ske på läkares ordination.

Avbryt behandlingen vid hudreaktioner.