Vår kundklubbs medlemsvillkor

Ta ett par ögonblick och läs igenom våra medlemsvillkor.

Om medlemskapet

Kundklubben ägs och drivs av Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr 556773-4156 ("Apoteksgruppen"). Medlemskapet är gratis. För att bli medlem i kundklubben ska du lämna ditt namn, dina person- och kontaktuppgifter för registrering till ett apotek inom Apoteksgruppen. Du kan även själv registrera ditt medlemskap här på Apoteksgruppens hemsida. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta på grund av att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer.

Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick via en enskild kanal på "Min sida" på hemsidan. Har du ett utländskt personnummer eller är dina personuppgifter skyddade av sekretess är du på grund av systemtekniken tyvärr förhindrad att teckna medlemskap. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 18 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem får du möjlighet att samla bonuspoäng på alla köp av handelsvaror och receptfria läkemedel gjorda på Apoteksgruppens apotek. Receptförskrivna varor är dock inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. Du får en poäng per betald krona på allt du handlar, utom receptförskrivna varor. Insamlade poäng summeras på köp gjorda innevarande år plus föregående år. För varje 1 000 poäng som uppnås inom den angivna perioden får du en bonuscheck med ett värde av 20 kronor. Checken kan användas på Apoteksgruppens apotek och inte lösas in mot kontanter, vare sig helt eller delvis. Borttappad check ersätts inte.

Som medlem får du ta del av rabatter och annan information som lämnas i brev, på Apoteksgruppens hemsida samt genom sms, e-post och andra kommunikationskanaler. Om du vill anmäla att du inte vill ha direktreklam anmäler du detta till Apoteksgruppen, se kontaktuppgifter nedan. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram.

Informationshanteringen om dig

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter huvudsakligen då du accepterar villkoren för Apoteksgruppens kundklubb. När du blir medlem i Apoteksgruppens kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i Apoteksgruppens kunddatabas. Vidare registreras och lagras uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor. Apoteksgruppen kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet, för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på tidigare inköp samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål.

Villkorsändringar för kundklubben

Apoteksgruppen äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändringen sänts till dig. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås här på Apoteksgruppens hemsida.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Apoteksgruppen kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet samt då du inte tjänat in någon poäng på två år. Vid medlemskapets upphörande erhålls endast värdecheck om miniminivån 1 000 poäng har uppnåtts.

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas

Apoteksgruppen är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Apoteksgruppen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Apoteksgruppen är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Apoteksgruppen varit normalt aktsamma.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr. 556773-4156
Telefon: 0771-760 760
E-postadress: kundklubb@apoteksgruppen.se

Jag vill bli medlem direkt, till anmälan!