Vanliga frågor om nyanslutning

Funderar du på att öppna ett eget apotek? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur det går till.

Fråga: Hur går det till att öppna apotek inom Apoteksgruppen?
Svar: Börja med att skicka in en intresseanmälan. Länk hittar du under Eget apotek/Nyetablering. När vi fått din anmälan och gjort en kreditupplysning skickar vi ut informationsmaterial till dig och du kommer få instruktioner om nästa steg. Intresseanmälan innehåller även ett sekretessåtagande och därför lämnar vi inte information om processen innan vi fått din anmälan.

Fråga: Hur mycket pengar behövs för att öppna ett apotek?
Svar: Det beror mycket på omständigheterna i varje enskilt fall. Vanliga uppstartskostnader är sådant för iordningsställande av lokal, försäkring, inredning, varulager, marknadsföring och personal. Dessutom kräver Tamro en bankgaranti eller förskottsbetalning för att leverera varor till ditt apotek under dess första verksamhetsår. Det är inte ovanligt att man behöver ha ett kapital kring 3 milj. kr i ingångsfinansiering.

Fråga: Vad hjälper Apoteksgruppen till med när jag vill nyetablera?
Svar: Apoteksgruppen finns med dig genom processen och på varje avdelning finns personer med specialistkunskap om nyetablering för just sitt område. Du kommer också ha en kontaktperson från etableringsfunktionen som deltar genom hela projektet med stöd och råd i frågor som exempelvis val av inredning, uppstart av bolag, köp av externa skyltar, IT, sortiment och marknadsföring. Apoteksgruppen tar även hand om din ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att driva öppenvårdsapotek.

Fråga: Får jag låna pengar från Apoteksgruppen?
Svar: Nej, Apoteksgruppen har bara tillstånd att låna ut pengar i samband med egen försäljning av apotek. Förutom egen insats behöver du kanske låna pengar i bank och/eller hos Almi.

Fråga: Måste man vara farmaceut för att starta ett eget apotek?
Svar: Apoteksgruppen har inga formella krav på att du som ägare måste vara farmaceut däremot säger vår erfarenhet att det är svårt att få god ekonomi i apoteksbolaget om man inte själv kan vara verksam som farmaceut utan enbart köper in kompetensen. Läkemedelsverket kräver att apoteket måste ha minst en farmaceut på plats all öppen tid. Läkemedelsverket tillåter inte att förskrivare av läkemedel har "bestämmande inflytande" över en apoteksverksamhet. Om du är exempelvis läkare, undersök då hos Läkemedelsverket vad som gäller i just din situation.

Fråga: Hur lång tid tar det att öppna ett apotek?
Svar: Räkna med att hela processen tar 4-5 månader. De fasta tidsramarna sätter Läkemedelsverket med 90 dagars handläggningstid för att behandla en tillståndsansökan om att driva öppenvårdsapotek.

Läs mer om nyanslutning

Gör din intresseanmälan här