Nyanslutning

Apoteksgruppens medlemmar är den viktigaste drivkraften för kedjans tillväxt och initiativet till en nyanslutning tas av entreprenören.

Apoteksgruppen erbjuder stöd, verktyg och tillgång till interna resurser under processen men kostnaderna och ansvaret för genomförandet ligger hos entreprenören.

Med nyanslutning inom Apoteksgruppen avses huvudsakligen:

  • En entreprenör som redan bedriver apoteksverksamhet inom Apoteksgruppen vill etablera och ansluta ett nytt apotek till Apoteksgruppen.
  • En entreprenör utan tidigare apoteksverksamhet tar kontakt med Apoteksgruppen och vill genomföra en nyetablering av ett apotek som därefter ska anslutas till Apoteksgruppen; och
  • En entreprenör som redan bedriver apoteksverksamhet utanför Apoteksgruppen vill ansluta sitt apotek till Apoteksgruppen (konvertering).

Första steget till att etablera ett nytt apotek inom Apoteksgruppen är att skicka in en intresseanmälan. Om ni är flera som ska äga apoteket måste var och en fylla i var sin anmälan.

Svar på vanliga frågor om nyanslutning

Gör en intresseanmälan här