Allmänna köpvillkor

Här hittar du övergripande information om vilka regler som gäller när du handlar via vår e-handel.

1. Allmänt

Följande allmänna köpvillkor gäller för försäljning av varor (inklusive läkemedel) vid beställning via hemsidan www.apoteksgruppen.se.
För att beställa varor via hemsidan www.apoteksgruppen.se måste du ha fyllt 18 år.

Varorna vi säljer har en svensk manual eller bruksanvisning när varan kräver det (antingen i fysisk eller digital form). Sedvanliga garantier lämnas på varor där garanti är tillämpligt och mer information finns i respektive varas bruksanvisning.

2. Beställning

Beställning av varor sker via hemsidan www.apoteksgruppen.se.

Genom att göra din beställning accepterar du dessa allmänna köpvillkor. Personuppgifter som lämnas i samband med din beställning sparas för att kunna administrera kundförhållandet, såsom att hantera köp, betalning, leverans och övriga frågor relaterat till detta.

Beställningen är bindande när du genomfört beställningen och en orderbekräftelse skickats till den av dig angivna e-postadressen. Orderbekräftelsen innehåller information om din order och är ditt bevis på att beställningen gått genom.

För beställning av receptförskrivna varor via hemsidan www.apoteksgruppen.se krävs ett elektroniskt recept samt att identifiering sker via e-legitimation. För ytterligare information om e-legitimation, läs mer om BankID. Vid beställningar av receptförskrivna varor kommer Apoteksgruppen att behandla dina personuppgifter som finns i Receptdepå human, som E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för. Läs mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter på deras hemsida.

Genom att beställa varor via hemsidan samtycker du också till ett eventuellt s.k. parallellutbyte. Ett parallellutbyte innebär att apotek är skyldiga att erbjuda byte till samma läkemedel inom en utbytesgrupp som har ett lägre fastställt pris än det förskrivna läkemedlet och som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Beroende på tillgång på marknaden och aktuell lagersituation kan vi komma att genomföra sådant utbyte – som du alltså medger genom att acceptera dessa köpvillkor.

Om du gjort flera beställningar, förbehåller vi oss rätten att slå ihop dessa beställningar och leverera dem i en försändelse.

3. Priser och produktbilder m.m.

Samtliga priser på www.apoteksgruppen.se anges i svenska kronor inklusive moms (dock är läkemedel på recept momsbefriade och för dessa varor visas priset utan moms). Samtliga priser uppdateras regelbundet och vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar utan föregående avisering. Vid kampanjer eller andra erbjudanden kan särskilda villkor gälla.

De produktbilder som finns på www.apoteksgruppen.se garanterar inte att varans exakta utseende återges.

De allra flesta läkemedel som expedieras via recept prissätts av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och kan förändras över månadsskiften. Om priset är lägre än vid beställning kommer din kostnad att bli lägre än den reserverade summan. Om kostnaden istället blir högre kommer du att kontaktas av Apoteksgruppen.

4. Leverans

Vid slutförandet av din beställning kan du välja att hämta ut din beställning i något av Apoteksgruppens apotek (mot uppvisande av order-ID och legitimation). För avhämtning i apotek tillkommer ingen avgift. 

Just nu erbjuder vi inte hemleverans.

En beställning som inkommer till oss hanteras omgående vilket innebär att om du valt att hämta ut din beställning på något av Apoteksgruppens apotek så är den klar för avhämtning inom 1- 4 vardagar.  Vissa varor måste specialbeställas och då kan leveranstiden bli längre. I sådant fall kontaktar vi dig per telefon eller e-post.

Har du frågor om din beställning kan du när som helst kontakta Apoteksgruppens kundtjänst. 

5. Betalning

Vi samarbetar med PayEx vad gäller betalning, för mer information om PayEx, se payex.se. Du kan välja mellan att betala med kort eller betalning mot faktura.

Kontokortsbetalning

Vid kontokortsbetalning reserveras pengarna direkt vid orderläggning och dras från kontot när beställningen färdigställs i apoteket.

Fakturabetalning

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Leverans av faktura sker till din e-postadress. Kontrollera din skräpkorg om fakturan inte dyker upp i din inkorg eller logga in hos Swedbank Pay (www.swedbankpay.se) med BankID för att få en överblick över dina samtliga fakturor som hanteras av Swedbank Pay. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

6. Ångerrätt

Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan.

Läkemedel, livsmedel och kylvaror omfattas inte av ångerrätten i distansavtalslagen och du kan därmed inte använda ångerrätten för att returnera sådana produkter. Om en receptförskriven vara trots detta returneras så kommer denna att destrueras och debiteras dig.

För övriga varor har du ångerrätt enligt distansavtalslagen. Var dock uppmärksam på att du kan bli skyldig att ersätta Apoteksgruppen för eventuell värdeminskning i varan om du hanterar varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt. Förpackningar till hygienartiklar får inte öppnas om du ska behålla din ångerrätt. Detsamma gäller andra varor som av hälso- och hygienskäl inte lämpligen inte kan returneras om förpackningen är bruten.

För utnyttjande av ångerrätten, ta med varan, kvitto och följesedel till valfritt apotek inom Apoteksgruppen.

Om du inte har möjlighet att besöka ett av våra apotek kan du skicka varan tillsammans med kvitto och följesedel till Apoteksgruppen på följande adress: Apoteksgruppen i Sverige AB, Box 7264, 103 89 Stockholm. Du står för kostnaden av retur och har ansvar för varan till dess att den kommit Apoteksgruppen tillhanda. Vid utnyttjande av ångerrätten ska den returblankett som skickades med beställningen användas. Blanketten finner du även för utskrift här. Om du utnyttjar din ångerrätt kommer Apoteksgruppen att återbetala din betalning (exklusive eventuell fraktkostnad och avdrag för värdeminskning i varan) inom 14 dagar från det att Apoteksgruppen mottagit den returnerade varan. Återbetalning sker som huvudregel med samma betalningssätt som vid köpet. Du måste dock i vissa fall godkänna annan betallösning vid utnyttjande av ångerrätt, retur samt reklamation. Om du valt att betala med faktura men ännu inte betalat denna kommer fakturan avseende returnerade varor att krediteras (exklusive eventuell fraktkostnad och avdrag för värdeminskning i varan).

7. Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Apoteksgruppen eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Apoteksgruppen har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Apoteksgruppen ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts.

Om du har fått en felaktig, skadad, ofullständig eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta det apotek där du hämtade försändelsen alternativt kontakta Apoteksgruppens kundservice på 0771-760 760 eller info@apoteksgruppen.se för vidare instruktioner. Vid kontakt behöver vi information om ditt order-ID och namn på varan som du vill reklamera. Vi ber dig också beskriva felet så utförligt som möjligt.

8. Om du inte hämtar ut din beställning

Färdiga beställningar för uthämtning på något av Apoteksgruppens apotek ligger kvar 14 dagar på det apotek som valts för avhämtning. Observera att du för beställningar för uthämtning på något av Apoteksgruppens apotek måste hämta beställningen även om du vill använda din ångerrätt enligt punkt 6, det räcker inte att bara låta försändelsen ligga kvar. 

Om du inte hämtat din beställning inom utsatt tid eller tagit emot hemleveransen vid leveransförsök kommer beställningens hela värde debiteras dig enligt av dig valt betalsätt. Apoteksgruppen har rätt att ta ut en avgift för hanteringen av varor som inte hämtas ut.

Beställningar som innehåller receptförskrivna varor, och som ej avhämtats inom utsatt tid, får inte säljas vidare utan måste destrueras. Detta innebär att om du inte hämtat din beställning inom utsatt tid eller tagit emot din hemleverans och önskar ny receptförskriven vara, måste ett nytt receptuttag göras. Då måste du dessutom på nytt betala för den nya receptförskrivna varan som expedieras.

9. Personuppgifter

Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr. 556773-4156, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För att beställa varor via hemsidan apoteksgruppen.se ska du lämna ditt namn, ditt personnummer, dina kontakt- och betalningsuppgifter. Om uppgifter inte lämnas så kan inte beställningen genomföras.

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter för att (i) kunna administrera kundförhållandet, såsom att hantera köp, betalning, leverans och övriga frågor relaterat till detta, (ii) kunna göra utskick av anpassade erbjudanden och information om Apoteksgruppen och våra produkter och tjänster baserat på din profil och tidigare inköp, och (iii) utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt direktmarknadsföring.

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter för att fullgöra din beställning och detta avtal. Apoteksgruppens behandling av personuppgifter för utskick av anpassade erbjudanden sker med stöd av ditt samtycke som lämnas när du registrerar dig på hemsidan. Om du lämnar sådant samtycke kan Apoteksgruppen även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från våra samarbetspartners. Det kan avse uppgifter om var du bor, statistikuppgifter om ditt bostadsområde och andra uppgifter som gör att vi kan tillhandahålla så bra erbjudanden som möjligt för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få sådana anpassade erbjudanden, se kontaktuppgifter till Apoteksgruppen nedan. Behandling av dina personuppgifter för statistik- och analysändamål samt direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på Apoteksgruppens affärsmässiga och kommersiella intressen.

Apoteksgruppen kommer att lämna ut personuppgifter till det apotek inom Apoteksgruppen där du valt att hämta ut dina varor och till Airmee för det fall du valt hemleverans eller retur genom upphämtning hemma. Väljer du att betala med faktura är insamling av personuppgifter och kreditprövning en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Apoteksgruppen kommer för detta ändamål att lämna ut de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till våra betaltjänstleverantörer för närvarande PayEx Sverige AB.

Apoteksgruppen kan komma att använda även andra leverantörer och samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Apoteksgruppens räkning, kommer Apoteksgruppen ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Apoteksgruppen kan komma att ha leverantörer eller samarbetspartners som är etablerade i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som gäller inom EU/EES. Apoteksgruppen kommer dock att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att sådan överföring är tillåten enligt gällande lagstiftning t.ex. genom att ingå avtal innehållande standardiserade avtalsklausuler som reglerar sådan överföring.

Apoteksgruppen kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet. Apoteksgruppen har infört rutiner för att hålla dina personuppgifter aktuella och för att gallra inaktuella personuppgifter. Efter att beställning och leverans har genomförts kommer Apoteksgruppen att fortsätta lagra dina personuppgifter under den tid som krävs enligt lag eller för att uppfylla konsumenträttsliga skyldigheter. Apoteksgruppen kommer inte att lagra dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under längre tid än ett år efter beställningen, om du inte har samtyckt till att detta får ske under en längre period.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Apoteksgruppen behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om du har frågor gällande Apoteksgruppens behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva till Apoteksgruppen: Apoteksgruppen i Sverige AB, Box 7264, 103 89 Stockholm. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill ha mer information om hur Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer i vår integritetspolicy.

10. Ändring av dessa allmänna köpvillkor

Apoteksgruppen äger rätt att när som helst ändra dessa allmänna köpvillkor.

11. Force majeure

Vi är inte ansvariga för försenad leverans orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigade till tilläggstid för uppfyllelse av våra åtaganden. Exempel på sådan omständighet är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

12. Kontakta oss

Apoteksgruppens kundservice når du på telefon 0771-760 760, vardagar 9-17:30, eller via mejl info@apoteksgruppen.se. Adress och telefonnummer till respektive apotek finns på vår webbplats under Hitta apotek.

Besöksadress och postadress hittar du här.

13. Tvist

Vid eventuell tvist följer Apoteksgruppen Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.