Allmänna köpvillkor

Här hittar du övergripande information om vilka regler som gäller när du handlar via vår e-handel.

1. Allmänt

Följande allmänna köpvillkor gäller för försäljning av varor (inklusive läkemedel) vid beställning via hemsidan apoteksgruppen.se.
För att beställa varor via hemsidan apoteksgruppen.se måste du ha fyllt 18 år.


Varorna vi säljer har en svensk manual eller bruksanvisning när varan kräver det (antingen i fysisk eller digital form). Sedvanliga garantier lämnas på varor där garanti är tillämpligt och mer information finns i respektive varas bruksanvisning.


2. Beställning

Beställning av varor sker via hemsidan apoteksgruppen.se.

Genom att godkänna din beställning accepterar du dessa allmänna köpvillkor. Vidare samtycker du till att personuppgifter som lämnas i samband med din beställning sparas för att kunna administrera kundförhållandet, såsom att hantera köp, betalning, leverans och övriga frågor relaterat till detta. Du samtycker även till användning av elektroniskt expertstöd ("EES") i samband med din beställning av receptförskrivna varor. EES är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera e-recept med syftet att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten. För att farmaceuten ska få använda EES krävs ditt samtycke - som du ger genom att acceptera dessa allmänna köpvillkor. Samtycket gäller när du köper receptförskrivna läkemedel från dina recept. Vidare samtycker du till ett eventuellt s.k. parallellutbyte. Ett parallellutbyte innebär att apotek är skyldiga att erbjuda byte till samma läkemedel inom en utbytesgrupp som har ett lägre fastställt pris än det förskrivna läkemedlet och som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Beroende på tillgång på marknaden och aktuell lagersituation kan vi komma att genomföra sådant utbyte – som du medger genom att acceptera dessa köpvillkor.

För beställning av receptförskrivna varor via hemsidan apoteksgruppen.se krävs ett elektroniskt recept samt att identifiering sker via e-legitimation. För ytterligare information om e-legitimation, läs mer om BankID.

Beställningen är bindande när du genomfört beställningen och en orderbekräftelse skickats till den av dig angivna e-postadressen. Orderbekräftelsen innehåller information om order-ID och är ditt bevis på att beställningen gått genom.

Om du gjort flera beställningar, förbehåller vi oss rätten att slå ihop dessa beställningar och leverera dem i en försändelse.

3. Priser och produktbilder m.m.

Samtliga priser på apoteksgruppen.se anges i svenska kronor inklusive moms (dock är läkemedel på recept momsbefriade och för dessa varor visas priset utan moms). Samtliga priser uppdateras regelbundet och vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar utan föregående avisering.
De produktbilder som finns på apoteksgruppen.se garanterar inte att varans exakta utseende eller beskaffenhet återges.

Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och produktinformationen och förbehåller oss även rätten att ändra sådan information utan föregående avisering. Vi reserverar oss också för prisjusteringar och eventuell slutförsäljning.

4. Leverans

Vid slutförandet av din beställning kan du välja att hämta ut din beställning i något av Apoteksgruppens apotek (mot uppvisande av order-ID och legitimation). För avhämtning i apotek tillkommer ingen avgift.

En beställning som inkommer till oss hanteras omgående vilket innebär att din beställning är klar för avhämtning inom 1-3 arbetsdagar. Vissa varor måste specialbeställas och då kan leveranstiden bli längre. I sådant fall kontaktar vi dig per telefon eller e-post.

5. Betalning

Vi samarbetar med PayEx vad gäller betalning, för mer information om PayEx, se payex.se. Du kan välja mellan att betala med kort eller betalning mot faktura.

Kontokortsbetalning

Vid kontokortsbetalning reserveras pengarna direkt vid orderläggning och dras från kontot när beställningen färdigställs i apoteket.

Fakturabetalning

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Leverans av faktura sker till din folkbokföringsadress. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

6. Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. En förutsättning för ångerrätt är dock att förpackningen och varan är obruten, oanvänd, oskadad och att kvitto samt följesedel finns.

Notera att läkemedel, kylvaror och livsmedel inte omfattas av ångerrätten och kan ej returneras. Om en receptförskriven vara trots detta returneras så kommer denna att destrueras och debiteras kund.
För utnyttjande av ångerrätten ta med varan, kvitto och följesedel till valfritt apotek inom Apoteksgruppen.

Om du inte har möjlighet att besöka ett av våra apotek kan du skicka varan tillsammans med kvitto och följesedel till Apoteksgruppen på följande adress: Apoteksgruppen i Sverige AB, Box 7264, 103 89 Stockholm. Du står för kostnaden av retur och har ansvar för varan till dess att den kommit Apoteksgruppen tillhanda. Vid utnyttjande av ångerrätten ska den returblankett som skickades med beställningen användas. Blanketten finner du även för utskrift här. Om du utnyttjar din ångerrätt kommer Apoteksgruppen att återbetala din betalning (exklusive eventuell fraktkostnad) inom 14 dagar från det att Apoteksgruppen mottagit den returnerade varan. Återbetalning sker som huvudregel med samma betalningssätt som vid köpet. Du måste dock i vissa fall godkänna annan betallösning vid utnyttjande av ångerrätt, retur samt reklamation. Om du valt att betala med faktura men ännu inte betalat denna kommer fakturan avseende returnerade varor att krediteras (exklusive eventuell fraktkostnad).

7. Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta det apotek där du hämtade försändelsen alternativt kontakta Apoteksgruppens kundservice på 0771-760 760 eller info@apoteksgruppen.se för vidare instruktioner. Vid kontakt behöver vi information om ditt order-ID och namn på varan som du vill reklamera. Vi ber dig också beskriva felet så utförligt som möjligt.

8. Om du inte hämtar ut din beställning

Färdiga beställningar ligger kvar 14 dagar på det apotek som valts för avhämtning. Observera att du måste hämta beställningen även om du vill använda din ångerrätt enligt punkt 6, det räcker inte att bara låta försändelsen ligga kvar. Om du inte hämtat din beställning inom utsatt tid kommer beställningens hela värde debiteras dig enligt av dig valt betalsätt. Beställningar som innehåller receptförskrivna varor, och som ej avhämtats inom utsatt tid, får inte säljas vidare utan måste destrueras. Detta innebär att om du inte hämtat din beställning inom utsatt tid och önskar ny receptförskriven vara, måste ett nytt receptuttag göras. Då måste du dessutom på nytt betala för den nya receptförskrivna varan som expedieras.

9. Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter elektroniskt och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Informationen du lämnar används av Apoteksgruppen och våra samarbetspartners för att (i) kunna administrera kundförhållandet, såsom att hantera köp, betalning, leverans och övriga frågor relaterat till detta, (ii) kunna göra utskick av information om Apoteksgruppen och våra produkter och tjänster, och (iii) utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr. 556773-4156, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker enligt svensk lag och god sed. I det fall dina personuppgifter skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du har rätt att begära skadestånd om skada och kränkning av din personliga integritet har uppstått i samband med att behandling av dina personuppgifter har skett i strid med lag. En gång per kalenderår har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. En begäran om registerutdrag eller rättelse av uppgifter görs skriftligen undertecknad av dig själv till Apoteksgruppen i Sverige AB, Personuppgiftsansvarig, Box 7264, 103 89 Stockholm. Glöm inte att ange personnummer.

Väljer du att betala med faktura är insamling av personuppgifter och kreditprövning en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

10. Ändring av dessa allmänna köpvillkor

Apoteksgruppen äger rätt att när som helst ändra dessa allmänna köpvillkor.

11. Force majeure

Vi är inte ansvariga för försenad leverans orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigade till tilläggstid för uppfyllelse av våra åtaganden. Exempel på sådan omständighet är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

12. Kontakta oss

Apoteksgruppens kundservice når du på telefon 0771-760 760, vardagar 8-18, eller via mejl info@apoteksgruppen.se. Adress och telefonnummer till respektive apotek finns på vår webbplats under Hitta apotek.

Information om Apoteksgruppen i Sverige AB:
Apoteksgruppen i Sverige AB (org. nr 556773-4156)
Postadress: Box 7264, 103 89 Stockholm
Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, plan 5

13. Tvist

Vid eventuell tvist följer Apoteksgruppen Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.