Gott betyg av våra kunder

Under vecka 20 (2014) genomfördes en enkät på Håstens vårdcentral där Apoteksgruppen Varberg, Håstens Torg hade med fem egna frågor. Resultaten har nu sammanställts och vi fick ett mycket bra resultat.

Totalt 86 personer svarade på enkäten och av dessa hade 68 personer besökt oss.

Av de 68 personer som besökt apoteket var 47 personer mycket nöjda med den service de fick. 20 personer var nöjda och 1 person missnöjd. I anslutning till frågan om servicen fanns också möjlighet att utveckla varför man var nöjd eller inte. Det som utmärktes mest där var trevlig och hjälpsam personal. Närheten till apoteket var något som många uppskattade.

Sista frågan i enkäten gällde öppettiderna och där var totalt 65 personer nöjda med de öppettider apoteket har i dag. 15 personer var inte nöjda med öppettiderna. De förslag som lämnades där var framförallt önskemål om öppet till klockan 18 samt helgöppet.