Lämna in överblivna läkemedel

Mediciner gör stor nytta för kroppen, men det är viktigt att de inte hamnar fel i naturen. Apoteksgruppen Lenhovda tar emot dina överblivna läkemedel.

Har du överblivna läkemedel?

Apoteksgruppen Lenhovda tar emot dina överblivna läkemedel. Vi samlar in läkemedel i en genomskinlig påse som vi sedan skickar in för kontrollerad destruktion. Om du inte vet hur du ska göra kan du alltid fråga vår personal om hjälp.

Du kan också läsa mer om hur läkemedel påverkar miljön på:

Förgifta inte vårt rena vatten

Mediciner gör stor nytta för kroppen, men det är viktigt att de inte hamnar fel i naturen. Våra reningsverk klarar inte alltid av att rena avloppsvattnet från många av våra vanligaste läkemedel, så släng aldrig överblivet läkemedel i toaletten.

Med avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till våra sjöar, marker, grundvatten och dricksvatten. Fler och fler svårnedbrytbara läkemedel passerar avloppsreningsverken och förorenar vattnet nedströms. Dricksvattnet i vårt land är av hög kvalitet och det är viktigt att vi hjälps åt så att resterna av våra läkemedel inte blir ett miljöproblem på sikt.