medicin_med_recept

 

 1. Att hämta ut medicin med recept

  Hämta medicin på apoteket
  När du ska hämta din medicin på apoteket visar du din legitimation om receptet är elektroniskt annars lämnar du in receptblanketten.
  Du kan hämta ut din medicin på vilket apotek som helst i hela landet.


  Våra apotek hittar du här.

  Hjälp att hämta ut medicin till dig
  Du kan också be en bekant, familjemedlem eller någon annan att hämta din medicin. Ombudet måste ha fullmakt från dig om receptet är elektroniskt överfört. Han eller hon måste då också känna till ditt personnummer och även kunna legitimera sig.

  Du kan också få hjälp från vårdpersonal att hämta ut medicin, då behövs en särskild fullmakt för vård och omsorg.

  Hjälp att hämta ut medicin till dina barn
  Du kan också få hjälp av någon annan att hämta medicin till dina barn. Ombudet måste också ha fullmakt från dig, om receptet är elektroniskt överfört.

  Du kan också få hjälp från vårdpersonal att hämta ut medicin till dina barn, då behövs en särskild fullmakt för vård och omsorg.

  E-recept, elektroniskt överförda recept 
  Oftast får du inte det gula pappersreceptet som du tidigare fått av din läkare. Istället för att fylla i ett pappersrecept skriver din läkare in receptet i sin dator. Han eller hon skickar sedan receptet via en säker elektronisk förbindelse till apoteket. Det kallas E-recept eller elektroniskt överfört recept. Om du ska förnya ett recept kontaktar du läkaren. Du kan kontakta vårdcentralen eller läkaren via
  Mina vårdkontakter om de är anslutna till den tjänsten. Läkaren skickar då ett recept elektroniskt. Du går sedan till valfritt apotek för att hämta ut medicinen.

  Spara dina recept elektroniskt
  Dina recept kan sparas elektroniskt under hela giltighetstiden och nås av alla apotekskedjor. Du går till valfritt apotek när det är dags att hämta ut medicin igen. Du kan se alla dina e-recept via 
  Mina Vårdkontakter.

  Gör så här: Gå till sidan Mina Vårdkontakter, skaffa konto, logga in med din e-legitimation.

  Du kan även lämna in pappersrecept du fått tidigare och få dem sparade elektroniskt.

  Efter varje uttag på apotek erbjuds du en skriftlig sammanställning – Mina sparade recept på apotek – med återstående giltighetstid, uttag med mera. Det ger en tydlig översikt över de recept du har sparade på apoteken. Observera att läkaren till exempel kan ha ändrat doseringen, eller sagt till dig att sluta ta medicinen, efter det att receptet skickats. Du ska då alltid följa den ordination läkaren givit vid den senaste kontakten.

  Recept gäller under ett år om läkaren/förskrivaren inte angivit en kortare giltighetstid. Antalet uttag kan vara ett, två, tre eller fyra.

  Varför vill apotekspersonalen byta min medicin mot en annan?
  För läkemedel som lämnas ut mot recept ska du erbjudas byte mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet inom läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet).
  Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och om priset på enskilda läkemedel.

  För att läkemedel ska vara utbytbara ska de:

  • innehålla samma aktiva beståndsdel(ar) och innehålla samma mängd av de aktiva beståndsdelarna
  • ha samma beredningsform
  • i övrigt ha bedömts som likvärdiga av Läkemedelsverket. Bedömningen omfattar såväl sammanvägd effekt och säkerhet som hanterbarhet och produktinformation.

  Så här fungerar högkostnadsskyddet
  Högkostnadsskyddet är en del av läkemedelsförmånen, och fungerar som en rabattrappa. Du får mer rabatt ju högre kostnader du har för dina receptförskrivna läkemedel. Vid varje nytt inköp (receptuttag) startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan. De flesta läkemedel du får på recept ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet minskar din kostnad för dessa läkemedel stegvis.

  Nya belopp i högkostnadsskyddet från den 1 januari 2012
  Från den 1 januari 2012 gäller nya regler för beloppen i högkostnadsskyddet. Liksom tidigare gäller högkostnadsskyddet under en 12-månadersperiod från första inköp. De nya reglerna träder i kraft först när din pågående 12-månadersperiod löpt ut och du påbörjar en ny period.


   

  Så här minskar din kostnad enligt högkostnadsskyddet
  Enligt de nya bestämmelserna betalar du inte mer än 2 200 kronor under en 12-månadersperiod. Ingår barn under 18 år i familjen räknas kostnaden samman för dem och uppgår till högst 2 200 kronor under ett år. När du gör ditt första inköp av varor som du får på recept, sträcker sig din 12-månadersperiod fram till och med samma datum nästa år. När de tolv månaderna passerat inleder du en ny period i som ger dig kostnadsreduktion efter inköp på 1 100 kr. Så här minskar din del av kostnaden:

  Sammanlagd varukostnad under 12-månadersperioden    Din del av kostnaden
   1-1 100 kr   100% 
   1 101-2 100 kr    50%
   2 101-3 900 kr     25%
   3 901-5 400 kr    10%
   5 401 kr -  0%

  Om din kostnad för receptförskrivna varor överstiger 1 100 kronor under en 12-månadersperiod subventioneras ditt inköp med statliga medel.
  Vid varje nytt inköp under din 12-månadersperiod fortsätter du från det trappsteg i högkostnadstrappan där du stod vid ditt förra inköp.


   

  Riksdagen beslutar om högkostnadsskydd
  Det är riksdagen som beslutar om nivåerna i högkostnadsskyddet. Den 19 december 2011 beslutade riksdagen att höja beloppet för högkostnadsskyddet för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Även högkostnadsbeloppet för besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor.


   

  Läs mer om högkostnadsskyddet

  Delbetala dina läkemedel
  Nu kan du som vill delbetala dina läkemedel. Samtliga apotek inom Apoteksgruppen är anslutna till PayEx kontokredit. Du som önskar delbetala dina inköp, prata med personalen i kassan på ditt apotek. Personalen i kassan kontrollerar med PayEx om du är kund eller inte. Om du inte sedan tidigare är kund skriver du på ett avtal och personalen kontrollerar din identitet och genomför en kreditbedömning via PayEx. Personalen får direkt svar att ett konto redan finns eller att det nya kontot har blivit beviljat och kan därmed aktiveras. Köpet registreras på ditt konto hos PayEx och du får dina varor. Läs mer hos
   PayEx.