1. Depression


  Allmänt

  Att man känner sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råkar i obalans är vanligt och händer alla människor. Det hör till livet. Men om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression.

  Det kan finnas många olika orsaker till att man får en depression. Exempelvis kan stress som pågår länge och som man inte kan påverka och förluster eller konflikter med personer som man tycker är viktiga medföra att man blir deprimerad. Men ibland går det inte att peka på något särskilt som hänt innan man blev deprimerad. Det gäller särskilt om man har återkommande depressioner.

  Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas.

  Symtom

  Om man har en depression känner man sig sällan glad, inte ens när man gör sådant man vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga och tröga att utföra. Man får ofta ångest, svårt att koncentrera sig och sover dåligt. Sexlusten minskar eller försvinner helt.

  Depressionen kan också kännas i kroppen på olika sätt. Förutom trötthet är det vanligt att man har besvär med hjärtklappning eller har ont i ryggen eller magen.

  När man är deprimerad kan man få tankar om att det vore bättre att vara död. Ofta är det kopplat till känslor av ångest, självförakt och missmod inför framtiden. Om man är riktigt deprimerad kan det gå så långt att man försöker ta sitt liv.

  Behandling

  De allra flesta som råkar ut för en depression och får rätt behandling börjar må mycket bättre redan efter några veckor. Därför är det viktigt att söka hjälp om man tror att man har en depression. Fysisk aktivitet har visat sig hjälpa mot depression och ibland kan det räcka att enbart ändra på sina vanor när det gäller till exempel sömn och motion. Beroende på var man får vård brukar man kunna få stödsamtal, psykoterapi eller läkemedelsbehandling.

  Under behandlingen är det viktigt att man har återkommande kontakt med sin läkare. Det är vanligt att man behöver träffas flera gånger innan man kommit fram till rätt behandling.

  När ska man söka vård?

  Om man är nedstämd under minst två veckor och har andra symtom på depression kan man kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

  Om man mår mycket dåligt och känner att man inte orkar mer, har självmordstankar eller planer att ta sitt liv ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning eller ringa 112. Detsamma gäller om man är närstående till någon som mår så dåligt att han eller hon har planer på att ta sitt liv.