1. Att stödja någon som har självmordstankar


  Självmordstankar ska alltid tas på allvar
  Ett sätt att berätta om sitt lidande

  En person som har självmordstankar bär ofta på starka känslor av ensamhet, hopplöshet och vanmakt. Det kan kännas som  man har ett stort mörker inom sig och som ingen annan kan se eller förstå.

  När någon uttrycker självmordstankar kan det vara ett sätt att berätta om sitt lidande. Det behöver inte innebära att självmord ses som den enda utvägen. Men det kan också vara en allvarligt menad avsikt att faktiskt ta sitt liv. Tankar och planer på självmord ska därför alltid tas på allvar.

  Steget mellan tankar, planer och handling är olika långt för olika individer. Men de flesta tvekar in i det sista och är mottagliga för hjälpinsatser av olika slag. Som medmänniska kan man tänka att även en liten insats kan göra stor skillnad.

  Olika orsaker till självmordstankar

  Ofta kan självmordstankarna höra ihop med en depression eller stark ångest. Ibland kan självmordstankar komma i samband med en personlig kris där man upplever att man har misslyckats, blivit kränkt eller mobbad. Förlust av närstående, en relation eller sitt arbete kan vara andra orsaker till självmordstankar. Kanske har man varit tvungen att lämna sitt invanda sammanhang, som till exempel sitt hemland eller familj, och upplever en stor tomhet.

  Ofta går självmordstankarna över efter ett tag och lämnar plats åt annat. Men ibland stannar de kvar under en längre tid eller i återkommande perioder.

  Så kan man stödja

   

  När man möter en person som funderar på att ta sitt liv är det helt naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Man kan då komma ihåg att det inte är farligt att tala om självmord och att det i sig inte ökar risken för att någon ska begå självmord. Snarare kan ett samtal uppmuntra till att tala om sina känslor och det kan kännas som en lättnad för den som tänker på självmord. Att tala om självmord kan vara ett sätt att förebygga självmord och skydda livet.

  Det viktiga är att man gör något, en liten insats kan göra stor skillnad för en person som tänker på självmord.

  Så här kan man göra:

  Gör någonting nu

  Genom att sträcka ut en hjälpande hand kan man rädda liv. Förutsätt inte att det blir bättre eller går över av sig själv.

  Lyssna

  Att få berätta om vad man känner för någon som lyssnar kan vara till stor hjälp för den som bär på självmordstankar. Ställ öppna frågor som " Hur tänker du då" eller "Kan du berätta mer".

  Var tillgänglig

  Tillbringa tid tillsammans. Visa omsorg och omtanke utan att vara dömande.

  Våga tala om självmord

  Det enda sättet att ta reda på om någon har tankar på att ta livet av sig är att fråga om det. Det kan kännas svårt men det är ett sätt att visa att man lagt märke till något och att man har lyssnat.

  Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar ska vara en hemlighet

  Om någon berättar om självmordstankar behöver man kunna berätta det för andra för att kunna hjälpa den som har självmordstankar. Om man är riktigt ung och lyssnar på en kompis som berättar om självmordstankar behöver man kunna tala om för någon vuxen vad man har fått höra. Man bör undvika att ge löften att inte berätta för någon.

  Kontrollera säkerhet

  Om någon berättar om planer på att ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och hur länge tankarna har funnits. Ställ frågor om hur och när han eller hon har tänkt ta sitt liv, om han eller hon har något medel eller har tänkt skaffa något medel att ta livet av sig med. Fråga också om personen har något stöd och hur du kan hjälpa och stötta honom eller henne att må bättre.

  Ge uppmuntran och stöd att söka hjälp

  Ofta behöver man hjälpa den som bär på självmordstankar att söka stöd och hjälp i vården. Om man bär på självmordstankar kan man behöva stöd att förbereda sig inför besöket och ibland att följa de rekommendationer man har fått.

  Förmedla hopp, trösta och be om ett löfte

  Som medmänniska kan man försöka ge hopp om att det kommer att kännas bättre och vara ett stöd. Självmordstankar kommer ofta tillbaka och då är det bra om man kan få ett löfte av den som har självmordstankar att berätta om tankarna kommer tillbaka.

  Stanna kvar

  Om man bär på självmordstankar behövs ofta någon förändring av den situation man befinner sig i för att tankarna ska gå över. Det kan till exempel handla om att ta upp något som känns pressande i en aktuell situation eller att klara av att bryta upp från ett arbete där man vantrivs. Stöd från närstående kan vara en bidragande orsak till att det känns bättre. Därför är det viktigt att finnas kvar som stöd och hjälp tills tankarna på självmord har försvunnit.

  Man kan själv behöva stöd

  Att möta människor som uttalar en önskan om att inte vilja leva är en stor utmaning som också kan väcka upp egna känslor av maktlöshet, frustration och uppgivenhet.

  Att stötta någon som bär på självmordstankar kan vara känslomässigt tungt och det är viktigt att också ta hand om sig själv, speciellt om man behöver vara ett stöd under längre tid. Försök att inte bära detta själv, tala gärna med vänner, närstående eller någon som är professionell vid behov.

  Man kan också vända sig till någon anhörigorganisation, där man kan få stöd från andra som har liknande erfarenheter.

  Hjälp och stöd

  Både för den som har självmordstankar och för den som stöttar kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan vända sig. Hit kan man ringa anonymt. Exempel på telefonlinjer:

  Söka vård

  Ofta behöver man hjälpa den som bär på självmordstankar att söka stöd och hjälp i vården. Man kan börja med att ta kontakt med en vårdcentral som kan ge vägledning till vidare hjälp.

  Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

  Om den som uttrycker självmordstankar mår mycket dåligt eller har direkta planer på att ta livet av sig ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

  Om personen mår mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Det är en sista utväg som kan vara nödvändig för att rädda liv.

  Publicerad:
  2012-11-28
  Redaktör:

  Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

   
  Granskare:

  Daniel Frydman, läkare, specialist i psykiatri, Stockholm

  Texten är framtagen i samarbete med NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk hälsa.

  Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

  Synpunkter på innehållet? Tyck till