Tillbaka till fakta och råd
 1. Luftrörskatarr


  Allmänt

  Luftrörskatarr är en mycket vanlig sjukdom som oftast orsakas av virusinfektioner. Det leder till att slemhinnorna i luftrören svullnar och bildar mer slem än vanligt. För det mesta går sjukdomen över av sig själv inom tre till fyra veckor.

  Luftrörskatarr kan ibland leda till lunginflammation. Men det är ovanligt.

  Symtom

  Luftrörskatarr börjar ofta som en förkylning med till exempel ont i halsen, feber och snuva. Inom några dagar får man också hosta som kan vara slemmig eller torr och retande. Ibland gör det ont bakom bröstbenet, framförallt när man hostar.

  Om det bildas mycket slem, eller om luftrören reagerar med kramp, kan man få svårare att andas och ibland hörs ett pipande ljud från luftrören.

  Behandling

  Om man dricker mycket blir slemmet lättare att hosta upp. Mot torrhosta kan det hjälpa med hostdämpande medicin när man ska sova. Sådan hostmedicin bör man bara använda en kortare tid. Hostdämpande medicin kan försämra andningen en aning och det kan spela roll om man har nedsatt lungfunktion.

  Om man får kramp i luftvägarna kan luftrörsvidgande mediciner lindra besvären. Har man hög feber kan man ta febernedsättande medicin.

  Man bör undvika att ligga ner under dagen eftersom lungorna fungerar bättre när man står eller sitter. När man sover kan det hjälpa att ha huvudet högt.

  När ska man söka vård?

  Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om man

  • har svårt att andas eller det hörs ett pipande ljud
  • inte blir bättre inom två till tre veckor eller känner sig sjukare
  • ofta får luftrörskatarrer.

  Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man får hög feber, frossa och svårt att andas.